ทีมตาเอ็มพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิป “VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด”

“โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14” จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดในการประกวดคลิป “VLOG THAILAND เที่ยวไทยไปให้สุด” ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท โดยมี คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สาระดี จำกัด ร่วมมอบรางวัล โดยมีผลงานจากทั่วประเทศกว่า 350 ทีมส่งเข้าประกวด และคัดเลือกเหลือ 24 ทีม ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ผลิตผลงานเรื่องใหม่ ผลปรากฏว่า ทีมตาเอ็มพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผลงานเรื่อง “หนีมานี่…พัทลุง” ได้รางวัลชนะเลิศ โดยมี ทีม The Mars มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากผลงานเรื่อง “ชุมชนทุ่งมหา” และ ทีมนอนเต็มอิ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จากผลงานเรื่อง “ฆูนุงซีลีปัตผืนป่าและสายหมอก” ได้รางวัลอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.