ฟู้ดสตาร์ แสดงพลัง “ทำด้วยใจ” จัดงานใหญ่ FoodStar Town Hall 2020

ประกาศวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” ชู 5 พันธกิจสำคัญสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวโลโก้ FoodStar ใหม่อย่างเป็นทางการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ “ดีโด้” และ “มิกกุ”  จัดงาน FoodStar Town Hall 2020 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 1,600 คนร่วมงานแสดงพลัง “ทำด้วยใจ (Do with Heart)” เดินหน้าประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่ง “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” โดยมุ่งเน้น 5 พันธกิจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดตัวโลโก้ FoodStar ใหม่อย่างเป็นทางการ 

นางสาวจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด กล่าวว่า ฟู้ดสตาร์เติบโตอย่างมั่นคงก้าวสู่ปีที่ 27 แล้ว เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้า ต่อยอดเทคโนโลยี ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้ฟู้ดสตาร์กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย โดยยังคงยึดปรัชญา “ผลิตสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม”  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเปิดตัวโลโก้ใหม่ของฟู้ดสตาร์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่โดยมุ่ง “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย”

โดยมุ่งเป้าไปที่ “ตลาดเครื่องดื่ม” ไม่ใช่แค่เพียงตลาดน้ำผลไม้อย่างที่ผ่านมา และมองไกลไปถึงภูมิภาคเอเชียไม่ได้มองแค่อาเซียนอย่างเดียว ตอนนี้เราบุกตลาดไป จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง โดยมองการทำงานในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างตรงจุด ให้ความสำคัญในแง่ของการสร้าง Branding และตราสินค้าให้แข็งแกร่ง ด้านกำลังการผลิตที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอีกเรื่องที่เป็นกุญแจสำคัญของการผลักดันให้ FoodStar ประสบความสำเร็จคือ เรามีทีมบริหารและพนักงานที่มีความมุ่งมั่นกว่า 1,600 คน ที่จะช่วยเสริมทัพให้องค์กรเราเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้แล้วเรายังให้ความสำคัญกับ 5 พันธกิจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย ได้แก่ 1) สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 2) สร้างประสบการณ์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ดีแก่ลูกค้า 3) สร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านนวัตกรรม และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี สู่การทำงานอย่างมืออาชีพ และ 5)เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาล

อีกทั้งเรายังให้พนักงานทุกคนยึดหลักการทำงานภายใต้ค่านิยม “ทำด้วยใจ – Do with Heart” มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ริเริ่ม และทำงานเป็นทีม โดยภายในงานยังได้มีการเปิดตัวเพลงประจำองค์กร และ Music Video ชื่อเพลงว่า “FoodStar Do with Heart (ทำด้วยใจ)” เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างพลังและกำลังใจ พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร และเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้พนักงานได้มีจุดมุ่งหมายในการทำงานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย นางสาวจันทรา กล่าวทิ้งท้าย Link MV – FoodStar Do with Heart (ทำด้วยใจ):

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.