สวทช. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมโครงการ TechBiz Starter

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ และนักวิจัย ที่สนใจจะสร้างธุรกิจหรือขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผู้สนใจที่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบและต้องการจัดตั้งธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563” เพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่สำคัญของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้วยแนวคิดนวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ พร้อมการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งด้านการตลาด การเงิน วางแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ และเพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) พร้อมโอกาสพิเศษ รับเงินทุนสนับสนุน​มูลค่ากว่า​ 50,000 บาท​ในการทำ Pitch Deck (เครื่องมือเพื่อสื่อสาร) พร้อมใช้งานได้ทันทีในการเริ่มต้นธุรกิจ ด่วน! รับจำกัด 40 ท่านเท่านั้น – 31 มี.ค. 63 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.nstda.or.th/th/news/13056-techbiz-starter-2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.