สถานะการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19​ เพิ่มขึ้น​ 111​ ราย

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
สถานการณ์ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ราย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.