วันอังคารที่ 31 มี.ค.63​ ​มีผู้ติดเชื้อสะสม 1651 ราย เพิ่มขึ้น 127 ราย เสียชีวิตรวม 10 ราย

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 รายของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 127 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,651 ราย เสียชีวิต 10 ราย #ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.