สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 2,169 ราย ใน 66 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 102 ราย)
เสียชีวิตรวม 23 ราย (เพิ่มขึ้น 3 ราย)

ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,169 รายนั้น รักษาหายแล้ว 612 ราย ยังรักษาอยู่ 1,534 ราย เสียชีวิต 23 ราย

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษามากที่สุด ตามด้วย นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี สงขลา เชียงใหม่ และปทุมธานี
โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.