สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563

จากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 ราย ใน 66 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย) เสียชีวิตรวม 26 ราย (เพิ่มขึ้น 3 ราย) ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,220 รายนั้น รักษาหายแล้ว 793 ราย

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษามากที่สุด ตามด้วย นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.