สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

ประเทศไทย​ ผู้ติดเชื้อสะสม 2,258 ราย ใน 66 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 38 ราย) เสียชีวิตรวม 27 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,258 รายนั้น รักษาหายแล้ว 824 ราย (36.5%)

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ เข้ารับการรักษาใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (25 ราย), ชลบุรี (4), ภูเก็ต (3) และ กระบี่ ชุมพร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี จังหวัดละหนึ่งราย

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด ตามด้วย ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี​ โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.