สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 19.45 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +218 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,956 ราย)
-มาเลเซีย +156 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,119 ราย)
-ไทย +111 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,369 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +106 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,870 ราย)
-สิงคโปร์ +106 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 1,481 ราย)
-เวียดนาม +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 251 ราย)
-กัมพูชา +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 117 ราย)
-ลาว +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 15 ราย)
-บูรไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 135 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.