สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น.

ในช่วงแรกสามเดือนแรกของการระบาด ประเทศสิงคโปร์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี แต่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อถึงหนึ่งพันรายแล้ว จำนวนผู้ติดเชื้อในสิงคโปร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราที่สูงใกล้เคียงกับประเทศอื่นในอาเซียน (กราฟจำนวนผู้ติดเชื้อ นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึง 1000 ราย)

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +337 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,293 ราย)
-สิงคโปร์ +287 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 1,990 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +206 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,076 ราย)
-มาเลเซีย +109 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,228 ราย)
-ไทย +54 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,423 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 255 ราย)
-กัมพูชา +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 117 ราย)
-ลาว +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16 ราย)
-บูรไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 135 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.