สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563

ประเทศไทย​ มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,473 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 50 ราย) เสียชีวิตรวม 33 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ราย) ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,473 รายนั้น รักษาหายแล้ว 1,013 ราย (40.96%) รักษาหายเพิ่มขึ้น 73 ราย

ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 50 ราย ใน 14 จังหวัด เข้ารับการรักษาในกรุงเทพมหานคร (19 ราย), ยะลา (7), ภูเก็ต (5), นนทบุรี (4), สมุทรปราการ (4), นครสวรรค์ (2), ปราจีนบุรี (2), ส่วนจังหวัดละหนึ่งราย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา,ชุมพร,นครศรีธรรมราช, นราธิวาส,พะเยา,สุราษฎร์ธานี และพังงา​ โดยจังหวัดพังงา ได้รับรักษาผู้ป่วยใหม่เป็นรายแรกในรอบการรายงานนี้

กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1262 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (166), นนทบุรี (148), สมุทรปราการ (108), ยะลา (77), ชลบุรี (73), ปัตตานี (66), สงขลา (47), เชียงใหม่ (40), และปทุมธานี (30). ทั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 72 ราย​ โดยยังมี 9 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.