สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น.

จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +219 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,512 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +119 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,195 ราย)
-มาเลเซีย +118 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 4,346 ราย)
-ไทย +50 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,473 ราย)
-พม่า +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 27 ราย)
-เวียดนาม +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 257 ราย)
-กัมพูชา +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 119 ราย)
-บรูไน +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16 ราย)
-สิงคโปร์ ยังไม่รายงานเพิ่มเติมวันนี้ (รวมติดเชื้อสะสม 1,910 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.