สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (Fonsa) จัดการประชุมเร่งด่วน

สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ (Fonsa) จัดการประชุมเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในการเตรียมนักกีฬาเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมถึงเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามในช่วงที่สถานการณ์ของโควิด-19​ ยังระบาดหนักทั้งปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณการเตรียมการฝึกซ้อมการขับเคลื่อนสมาคมกีฬาในอนาคต​ และระบบการเลือก(Qualify) นักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2021 ของหลายๆสมาคมกีฬาฯ ซึ่งคาดว่าจะได้ทราบในช่วงปลายเดือนเม.ย.นี้

นอกจากนี้ ฟอนซ่า ยังมีมติสนับสนุน พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายฯ เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ลงสมัครเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปนั่งในบอร์ดกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในวาระต่อไปด้วย

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารของฟอนซ่า ได้มีการประชุมร่วมกัน ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยทราบว่า ในช่วงที่สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลายสมาคมฯ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเตรียมนักกีฬาชุดโอลิมปิก 2020 ในปี 2021 รวมถึง การเตรียมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนี้ต้องทำการฝึกซ้อมในรูปแบบพิเศษ

เนื่องจากไม่สามารถฝึกซ้อมรวมกันได้ ระบบการสนับสนุนยังไม่ชัดเจน ทำให้สมาคมฯต่างๆต้องเร่งปรับแผนงานการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการของบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ไม่เป็นปกติเหมือนที่ผ่านมา
​ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นว่า ฟอนซ่า ควรส่งผู้แทน เพื่อประสานงาน ระหว่างสมาคมกีฬาฯ กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และรัฐบาล โดยเร่งด่วน เพื่อให้การเตรียมการในทุก ๆ ด้านของสมาคมกีฬาฯ ขับเคลื่อนได้ต่อไปเหมือนเดิม และลดปัญหาภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“เนื่องจากขณะนี้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ด้วยสถานการณ์โควิด-19 การฝึกซ้อมกีฬาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่ก็จำเป็นต้องเตรียมการอย่างต่อเนื่องเพื่อการแข่งขันในอนาคต การที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และกีฬาระดับนานาชาติอื่นๆจำเป็นต้องมีการวางแผนเตรียมการและใช้ระยะเวลา ดังนั้นสมาคมกีฬาฯ จึงจำเป็นต้องฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่การแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2020 ได้เลื่อนไปแข่งขันในปี 2021 ก็จะมีระบบการคัดเลือก (Qualify)ใหม่ ที่จะออกมาประมาณปลายเดือนเม.ย.นี้ ทุกสมาคมกีฬาฯ ก็มีความจำเป็นต้องเตรียมระบบการคัดเลือก (Qualify)ใหม่ โดยต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีในปัจจุบัน” พล.ต.อินทรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ ประธานฟอนซ่า ยังกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมฟอนซ่า ยังได้มีมติ สนับสนุน พล.ร.อ. ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนฯ ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ในวาระต่อไป หลัง นางบุษบา ยอดบางเตย อดีตนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หมดวาระลง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.