“อพท.” ผนึก 17 องค์กร พัฒนาอารยสถาปัตย์ ดันสุพรรณบุรีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

อพท. เมืองสุพรรณบุรี จับมือ 17 องค์กรพันธมิตร รวมพลังขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสถาปัตย์แดนขุนแผน เปิดความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวรองรับทุกกลุ่มวัย ผู้พิการ ผู้สูงวัย เข้าถึงบริการ และ สิ่งอำนวยสะดวก หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน เตรียมพร้อมบูรณาการเข้าโครงการ SHA ของ ททท.

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 หรือ อพท.7 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้บูรณาการความร่วมมือกับ 17 องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ที่จะรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในพื้นที่ของจังหวัดได้ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ ได้สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการที่ทันสมัย มีความปลอดภัย ด้วยราคาที่เป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับ และต่อยอดการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวล โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม    

ในรายละเอียดของความร่วมมือนี้ เริ่มตั้งแต่การร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการจัดการการท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)  พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสถานบริการต่างๆ อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  

 “การบูรณาการทำงานร่วมกัครั้งนี้ จะมีตั้งแต่การปรับปรุงพัฒนา ตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร จุดแวะพัก และบริการที่เกี่ยวข้อง ให้มีอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) สามารถรองรับนักท่องเที่ยวผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น ให้เข้าถึงการบริการอย่างสะดวกสบาย เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ห้องสุขาอารยสถาปัตย์ และป้ายสัญลักษณ์  เฟรนด์ลี่ดีไซน์ เป็นต้น” นายทวีพงษ์  กล่าว

 ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพ มีการเดินทางที่สะดวก จึงถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษและพื้นที่เชื่อมโยง ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย อพท.เข้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการเข้าถึงและการรองรับการท่องเที่ยวปราศจากอุปสรรคของคนทั้งมวล (Tourism for All)

สำหรับ 17 องค์กร ความร่วมมือ ประกอบด้วย อพท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปตท.หลักเมือง เลี่ยงเมือง สุพรรณบุรี by Lak Muang Group สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี โรงแรมสองพันบุรี โรบินสัน สุพรรณบุรี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ                 

เนื่องจากเป็นการเปิดประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์เพื่อการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม โดเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และเป็นพื้นที่เชื่อมโยงอีกหนึ่งเส้นทางเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เติบโต  อย่างมั่นคง และพร้อมบูรณาการร่วมกับโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ปลอดภัยจากการแพร่ระบายของโรคไวรัส COVID – 19

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.