เสธ.ยอด ประกาศเดินหน้า “สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”

เสธ.ยอด​ เดินหน้า “สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง”พร้อมยืนเคียงข้างและรับฟังปัญหาราษฎร​ วานนี้ (19 ก.ค.63) ที่บ้านเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายในการสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง โดยมีนายกนก อภิรดี อดีตประธานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนักวิชาการได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เปิดเผยว่า “ พี่น้องที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศนั้น ถือว่าเป็นราษฎรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ที่เราต้องให้ความสำคัญ หลายชุมชนต่างมีปัญหาและมีความต้องการไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราต้องเข้าไปรับฟังปัญหาของพี่น้องในชุมชนต่างๆ พร้อมหาแนวทางในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น”

อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ สิ่งสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งก็คือ กลไกอยู่ที่สหกรณ์ เราจะยืนเคียงข้างพี่น้องในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยเราจะไม่ทิ้งให้ราษฎรในชุมชนมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยว และต้องต่อสู้เพียงลำพัง การสร้างรากฐานของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งซึ่งมีสหกรณ์เป็นกลไกที่สำคัญนั้น จะช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้น เราจะยึดถือแนวทาง “ทฤษฎีแห่งความพอเพียง” ตามศาสตร์พระราชาของล้นเกล้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สืบต่อไป”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.