อพท. ร่วมใจถวายพระพร


ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหาร จัดถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมนี้มีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของ อพท. ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้ ชั้น 31

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.