ผู้บริหารขึ้นเหนือเตรียมส่งมอบแหล่งเรียนรู้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ บำรุง (ที่ 5 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ที่ 4 จากซ้าย)  และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เดินทางไปเยี่ยมชมและเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้มิวเซียมลำปาง ตั้งอยู่ที่มิวเซียมลำปาง ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม โดยมี ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง (ที่ 4 จากขวา) และผู้ปฎิบัติงานของแหล่งเรียนรู้เครือข่ายให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.