“ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ชวนกัน MOVE ON FIGHTERS ส่งท้ายเดือนไพรด์ (PRIDE)

“ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ชวนกัน MOVE ON FIGHTERS ส่งท้ายเดือนไพรด์ (PRIDE) ชาวไฟเตอร์ชักชวนเขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ นักจิตบำบัดฝึกหัดและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBTQ+ จูงมือกับ อแมนด้า ออบดัม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิรส์ Top 10 Miss Universe ชวนกันมาจัดทำถุงยังชีพ และส่ง

Read more

“กองทุนสื่อฯ” จับมือ “นิด้า” นำเสนองานวิจัย “Quality Rating” หวังต่อยอดเป็นเกณฑ์วัด “สื่อคุณภาพ”

ทีมนักวิจัยจาก “นิด้า” นำเสนองานวิจัย “Quality Rating” ตั้งเป้ามุ่งสร้างแนวทางการวัดเรตติ้งแบบใหม่เพื่อวัด “คุณภาพ” ของรายการทีวี ภายใต้การเก็บข้อมูลทั้งจากผู้ชมและโลกออนไลน์ ด้าน “กองทุนสื่อฯ” หวังนำผลจากงานวิจัยไปต่อยอดสร้างระบบการวัดเรตติ้งแบบใหม่ที่เน้นเรื่องคุณภาพรายการ หลังระบบเรตติ้งปัจจุบันเน้นแต่จำนวนยอดผู้ชม กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2564 – โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality Rating) โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดการเสวนาออนไลน์

Read more

‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’ กับกิจกรรม ‘Relax Retreat Restart’ ผ่านระบบ Online

THG เปิดประสบการณ์ใหม่ Customer Experience แบบ New Normal โครงการ ‘จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้’กับกิจกรรม ‘Relax Retreat Restart’ ผ่านระบบ Online Live Streaming ดีเดย์ 25-26 มิ.ย.นี้ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์

Read more

เปิดเวที “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย” อพท.รับบทลมใต้ปีก ช่วยเติมฝันสู่เมืองสร้างสรรค์โลก

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไทย หนุนตั้ง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย” (Thailand Creative Cities Network หรือ TCCN) ชู อพท. พี่เลี้ยงดันหลังเมืองที่ประสงค์เข้าสู่การเป็นเครือข่าย UCCN ประเดินจัดเสวนาครั้งแรก เปิดเวทีระดมความคิด สร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ และเกณฑ์ของยูเนสโก เป้าหมายขยายเส้นทางท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ มุ่งกระจายรายได้ท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์โรดแมปชาติ 20 ปี นายพิพัฒน์

Read more

กรมชลฯเร่งแผนสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่

กรมชลประทานจัดสื่อสัญจร เร่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ รองรับการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อสร้างความยั่งยื่นให้ภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของประเทศ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน ทางกรมชลประทานจึงได้เร่งแผนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยสะดวงใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดทางกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจร เพื่อตรวจความคืบหน้าของแผนดำเนินการศึกษา อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการแก่สาธารณชน ให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น “ช่วงเดือนสิงหาคม

Read more

กรมชลฯเร่งแผนสร้างอ่างเก็บน้ำนางั่ว สร้างความยั่งยืนภาคการเกษตร

กรมชลประทาน จัดสื่อสัญจร หลังโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำนางั่วมีแนวโน้มสดใส เผยหากโครงการเสร็จได้ตามแผนจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี พร้อมเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง สร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมาโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำนางั่ว มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทางกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจร เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้แก่โครงการในเชิงการสื่อสารภาพความชัดเจนของโครงการดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนและภาคการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น ทางกรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการอ่างเก็บน้ำนางั่วในทุกมิติ

Read more

สสส.ผนึก ภาคประชาชนจัดกิจกรรมเรียนรู้​ “รถรับ-ส่งนร.” ปลอดภัย

สสส.ผนึก ภาคประชาชน โรงเรียน หน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมงานรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยทางถนน ปลอดโรคโควิด หลังพบเกิดอุบัติเหตถี่ ทำนักเรียนเสียชีวิตหลายพันรายต่อปี เปิดพื้นที่ “อยุธยา” เครือข่ายภาคกลางดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ” วิถีชีวิตใหม่ รถรับ-ส่งนักเรียน อย่างไร ให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด” จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโรค (มพบ.)

Read more

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบ 58 ปี

สิริฤกษ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบปีที่ 58   ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ  จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  โดยได้รับเกียรติจาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วิรัช เมธีดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี

Read more

บัณฑิตบริหารธุรกิจหอการค้าไทยจบใหม่ได้งานทำทันที

จากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ทำให้มีตัวเลขยืนยันจากกระทรวงแรงงานระบุบัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญาตรีปีนี้ 2.8 แสนคน อยู่ในสภาวะว่างงาน เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง จนส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่สำคัญนายจ้างมีปริมาณงานลดลง ปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายแห่งปรับรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ซึ่งเป็นสถานการณ์ช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก นางสาวลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย

Read more

วศ.อว.โชว์ผลงานจากกัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำผลงานนวัตกรรม Eco Friendly Products จากกัญชง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ร่วมจัดแสดง ในงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11 ASEAN Science,Technology

Read more