(กสศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์ จัดเสวนาเรื่อง “จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ สู่การใช้นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

ที่ห้องประชุมสมานสโมสร ธ

Read more

กสศ.ชวนโรงเรียนทั่วประเทศ แนะแนว นร.ยากจน-ด้อยโอกาสแต่เรียนดีเตรียมสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่น2ในช่วงเดือนธันวาคมนี้

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ กอง

Read more