มทร.ธัญบุรี ยกทัพ นศ.กว่า 400 ชีวิต ลงจตุจักร ‘ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ’

มทร.ธัญบุรี ยกทัพนักศึกษากว่า 400 ชีวิต ลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร ฝึกนักศึกษาคิดและปฏิบัติจริง สู่การเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) มีแนวความคิดและตะหนักถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนวัตกร ซึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนา ประยุกต์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยให้เกิดเป็นนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “ปั้นนวัตกร สู่ผู้ประกอบการ” ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความต้องการของผู้บริโภค และนำองค์ความรู้ต่าง

Read more

มข.ลงนามความร่วมมือพัฒนาภาษาอังกฤษนศ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขวาสุด) และ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ร่วมกับ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายมูลนิธิความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา และ Mr. Tan Soamboonsrup ผู้แทนในการลงนามสัญญาฝ่ายบริษัท เบรนคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย อาณาเขตครอบคลุมราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นพยานใน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

ด.ญ.จิดาภา ภูม่วง ตัวแทนเข้าแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับ Senior ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.จิดาภา ภูม่วง นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ Year 10  ศึกษาอยู่ที่ Tanglin Trust โรงเรียนอินเตอร์ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับคัดเลือกจากอาจารย์ให้เป็นตัวแทนของห้องเข้าแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับ Senior ซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบตามหลักสูตร IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) หลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติใช้ เพื่อให้ทำข้อสอบได้แม่นยำยิ่งขึ้น   

Read more

CIBA DPU ชี้ การศึกษาสมัยใหม่ที่เน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบ

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า โลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันต้องปรับไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา จึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเองได้ ทั้งยังเป็นการรวมองค์ความรู้ในหลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษารอบรู้อย่างครบเครื่อง เมื่อจบการศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ วิทยาลัย CIBA DPU  ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงปรับหลักสูตรเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่เสมอ อาทิ

Read more

โคเวสโตรจัดกิจกรรมไอเดียแคมป์ เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้กับเยาวชน

โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2020 (IDC 2020) เดินหน้าสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยการแข่งขันในปีนี้ โคเวสโตรได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC)  เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาส่งผลงานไอเดียสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of innovation for sustainable

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเตรียมโชว์ศิลปนิพนธ์​2563 อวด ‘ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี’

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563​ ที่หอศิลปกรรม อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิดสำคัญที่ชื่อ “ชาตะ” (Cha-ta) by

Read more

CIBA DPU ผนึก มอ.ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา

ดีเดย์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์นานาชาติ 2 ปริญญา เปิดสอนปี 2564 นี้ ชูจุดเด่นหลักสูตร สร้างพยาบาลมี DNA ผู้ประกอบการ สร้างอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU  เปิดเผยว่า CIBA DPU ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์

Read more

กสศ. จับมือ บช.ตชด. ออกแบบหลักสูตรเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพครู ตชด.นำร่อง 50 โรงเรียน ตชด.

กสศ. ร่วมกับ บช.ตชด. สร้างโอกาสให้ครู ตชด.ติดอาวุธทางการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมออกแบบหลักสูตรจัดการศึกษาเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพครู ตชด. โดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน ลดภาระค่าเดินทาง นำร่อง 50 โรงเรียน ตชด. หวังผลลัพธ์ช่วยเติมโอกาสเพิ่มเต็มสมรรถนะเด็กในพื้นที่โรงเรียนห่างไกลให้มีคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Read more

สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เปิดโลกนอกห้องเรียนปูพื้นเสริมสร้าง ‘นวัตกรน้อย’

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เรื่องการวิจัยและดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าว ผ่านฐานกิจกรรมในหัวข้อ “กว่าจะเป็นข้าว” รวมถึง “การดำนา” จากนักวิจัยพันธุ์ข้าวและนักวิชาการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริง

Read more

เทรนด์อาชีพมาแรง

The Digital Work พร้อมด้วย TeC (Thailand e-Business Center) ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด“The Digital Work University Roadshow” กิจกรรม Update เทรนด์อาชีพด้านดิจิทัลที่กำลังมาแรง และ Skills ที่ผู้ประกอบการกำลังมองหา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช 

Read more