ความสุข LGBTQ รั้วคณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

ปัจจุบันความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ได้มีบทบาทมากขึ้น และสามารถเปิดเผยตัวตนได้อย่างเสรีในสังคมไทย มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนสถานที่ปลอดภัยอีกแห่งให้กับนักศึกษาทุกเพศทุกวัย ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ด้านการเรียน สุขภาพร่างกายและจิตใจในเชิงบวก รวมถึงความนับถือตนเองของนักศึกษา ทำให้มีความสุขในการดำรงชีวิต เมื่อจบการศึกษาออกมาสามารถเป็นบัณฑิตที่ร่วมพัฒนาประเทศไทยได้อย่างมีศักยภาพต่อไป คุณกฤษฎา วันเพ็ญ หรือน้องกวาง นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 2 คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “ส่วนตัวชอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่แล้วและชอบคณะบริหารธุรกิจ ถ้านึกถึงคณะบริหารธุรกิจทุกคนก็จะต้องนึกถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอันดับแรก ในฐานะตนเองเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ รับรู้ได้ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการเปิดรับอย่างเป็นรูปธรรม นักศึกษาสามารถแต่งกายให้ตรงตามเพศสภาพของตนเองได้โดยไม่มีการบังคับให้แต่งตัวตามคำนำหน้าในบัตรประชาชน

Read more

“สมาคมเพื่อนชุมชน”เปิดค่าย CPA V-Camp ปี 3

“สมาคมเพื่อนชุมชน” จับมือสถาบันการอาชีวศึกษา จ.ระยอง เดินหน้าโครงการเพื่อนชุมชนคนอาชีวะ หรือ ค่าย CPA V-Camp ต่อเนื่องปีที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 10 โรงเรียน 500 คน ใน จ.ระยอง ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ สร้างแรงบันดาลใจเลือกเรียนสาขาวิชาชีพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน

Read more

ก้างปลาคลุกผง “ม.หอการค้า” คว้ารางวัลชนะเลิศ

เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดการแข่งขัน “โครงการศึกชิงก้างปลา” เพื่อค้นหาสุดยอดเมนูอาหารที่ทำจากก้างปลา โดยที่นักศึกษาผู้เข้าแข่งขันสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้รูปแบบต่างๆ เพื่อประชันไอเดียสร้างสรรค์เมนูอาหารจากก้างปลา ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันจากภาครัฐ นางสาวจิดาภา นันทกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมแมวบิสกิตก้างปลาคลุกผง เจ้าของรางวัลชนะเลิศ เล่าว่า “ผลิตภัณฑ์ขนมแมวบิสกิตก้างปลาคลุกผง มีผงให้เลือกได้หลากหลาย เริ่มจากการที่เรานำผงปลาก้างมาสผมกับส่วนสผมบิสกิตเพื่อเป็นขนมแมว กลิ่นก้างปลาจะหอมดึงดูดน้องแมวและเพิ่มเติมด้วยการคลุกผงลงไป

Read more

เปลี่ยนลุคผม เรียนออนไลน์ ผ่อนคลายสถานะการณ์โควิด-19

นศ.บริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทยเพิ่มลุคสีผมเรียนออนไลน์ต้อนรับเปิดเทอม ผ่อนคลายสถานการณ์โควิด-19 หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ถึงเวลาเปิดเทอมปลายของนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้หลายมหาวิทยาลัยยังคงเรียนแบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาอยากเลือกทําสีผมผ่อนคลายจากสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ในการเรียนออนไลน์ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการทำสีผมสวยในสไตล์ใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่มากมาย เรียกได้ว่ามีทุกเฉด ทุกโทนสี และยังมีเทคนิคการย้อมที่แปลกใหม่มากมายที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเส้นผม นางสาวธัญลักษณ์ สุระเสียง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่3 เล่าว่า “เป็นคนที่ชอบทำสีผมมากนับได้ว่าทำตั้งเเต่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่ได้ทำสีผมทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นเหมือนกับประโยคที่ว่า “ปากไม่แดงไม่มีแรงเดิน”

Read more

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปิดจ๊อบ”U2T ผลงานตามเป้า ปีหน้าดัน”มาร์เก็ต เพลส”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าแถลงผลงานพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 ตำบล ในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผ่านการขับเคลื่อนโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” “U2T”สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ปีหน้าดัน Market place ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเติมทักษะ เปิดประสบการณ์ ‘บางกอกแอร์’

นักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าฝึกอบรมเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกการบิน (สุโขทัย) จ.สุโขทัย เชื่อมความรู้ สัมผัสการปฏิบัติงานจริงอย่างมืออาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบิน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ

Read more

กาศ.จับมือ เครือข่ายการศึกษา เร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ” เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19 เครือข่ายการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบในพื้นที่ พบ  ยากจนฉับพลัน – ย้ายถิ่นจากการตกงาน – เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิผล  ต้นเหตุเด็กไทยเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 ศ.ดร.สมพงษ์ ห่วง 3 เดือนอันตรายเด็กหลุดนอกระบบ อาจเข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤต  ด้วยมาตรการเร่งด่วน เสนอแนวทางทำ “ห้องเรียนฉุกเฉิน”  Emergency

Read more

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า

Read more

ศธ.สช.ผนึก กสศ. เดินหน้าป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ

ศธ.สช.ร่วมือกับ กสศ. นำนวัตกรรมคัดกรองเด็กยากจนและด้อยโอกาส ขยายการช่วยเหลือนักเรียนยากจน-พิการ-ด้อยโอกาสสังกัดเอกชนโรงเรียนประเภทสายสามัญ ทั่วประเทศ 3,900 แห่ง หวังเป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือติดตามนักเรียนอย่างทันท่วงที รวมถึงพัฒนาครู และสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพิ่มสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจน การวิจัยพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือ อาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ​ จับมือองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)     มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือ 5 องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Read more