สสว. คาดปี 64 ฟื้นฟูเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาทหน่วยร่วม ‘มทร.ธัญบุรี’ ตบเท้าเข้าร่วม ปีที่5

สสว. เปิดเวทีชี้แจงการดำเนินงานช่วยผู้ประกอบการปี 64 มุ่งเน้น 3 เป้าหมาย เพิ่มผลิตภาพและลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านกองทุนฯ และเครือข่ายหน่วยร่วมดำเนินการ คาดจะช่วยเอสเอ็มอีได้ 3,700 ล้านบาท ขณะที่หน่วยร่วม ‘มทร.ธัญบุรี’ ตบเท้าเข้าร่วม ปีที่5 เจาะกลุ่มภาคกลางและปริมณฑล     นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

Read more

สุดปัง !! บริหารธุรกิจหอการค้าไทยติวเข้มนศ. ลงทุนหุ้นซื้อขายจริงตั้งแต่ปี1

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมมือกับ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านการลงทุน การใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ (Online Trading Platform) ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในสายงานอาชีพด้านหลักทรัพย์ ที่สำคัญนักศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นทักษะชีวิตในการลงทุนด้วยตนเอง  ในความร่วมมือครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน Finansia HERO Trainer มาช่วยเพิ่มเติมเคล็ดลับเทคนิคการเทรดหุ้น มีการวัดผลโดยวัดผลมูลค่าพอร์ตการลงทุน ซึ่งที่ผ่านมาเราจัดทำโครงการ Hero Stock Learning

Read more

9มทร.ผนึกกำลังสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์

ผศ.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจประกอบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทำให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าได้รับผลกระทบเรื่องค่าใช้จ่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดตั้ง RMUTT Marketplace เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำสินค้า บริการ เข้ามาจำหน่ายโดยเป็นกลุ่มปิด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมาก มีสมาชิกเกือบ 40,000

Read more

มข.หารือ เตรียมจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริหารฯ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี รอบ Portfolio รายงานการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและคลังหน่วยกิต และร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more

DPU เสริมแกร่งทุกมิติ พร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลง

DPU เสริมแกร่งรับมือกับทุกความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น “การระบาดโควิด-19 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการเตรียมคน”  ให้พร้อมตอบโจทย์อุตสาหกรรมในอนาคต เดินหน้าพัฒนาในทุกมิติ ระบบบริหารจัดการภายในให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เป้าหมายก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาแห่งอนาคต             การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในไทย  ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

Read more

นศ.มทร.ธัญบุรี ประดิษฐ์โครงสร้างช่อกุหลาบวาเลนไทน์ ให้กับมิสเตอร์ โดนัท

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประดิษฐ์โครงสร้างช่อ 10,000 ช่อ ให้แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท กับแคมเปญ “มิสเตอร์ โดนัท ช่อกุหลาบวาเลนไทน์” ช่อกุหลาบวาเลนไทน์สื่อรักจำหน่ายในช่วงเทศกาลแห่งความรัก เซอร์ไพรส์วาเลนไทน์ให้หวานอินเลิฟ โดยคุณสินีนาฏ สุขถาวร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แบรนด์มิสเตอร์ โดนัท เปิดเผยว่า “มิสเตอร์ โดนัท ช่อกุหลาบวาเลนไทน์”

Read more

รามาฯ ถอดบทเรียนจาก Covid-19 ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”

กรุงเทพฯ กุมภาพันธ์ 2564 – โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ใหม่ จากการถอดบทเรียน COVID-19 และ การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ ที่จะท้าทายระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตอันใกล้ โดยมุ่งปรับหลักสูตร เพิ่มชุดทักษะใหม่ ปั้น “พยาบาลแห่งอนาคต” ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาใหม่ และดูแลผู้ป่วยทั้งกายใจได้อย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่ต้นปี 2563

Read more

เรียนล่วงหน้าป.โท

มข. เดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษาเปิดหลักสูตรPre-degree เรียนล่วงหน้าป.โท (KKBE PRE M) ภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจด้วยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะนิติศาสตร์และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (KKBS Lifelong Learning) ในรูปแบบหลักสูตรเรียนปริญญาโทแบบสะสมหน่วยกิตKKBS PRE – MASTER DEGREE โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนใจทั่วไปสามารถมาพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (New Entrepreneur) และการสร้างธุรกิจเริ่มต้น (Startup) พร้อมรับประกาศนียบัตรสามารถนำไปเทียบโอนปริญญาบัตรในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดมีการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

Read more

เรียนออนไลน์ การบ้านแบบไหนเหมาะกับเด็กประถมที่มุ่งสู่อินเตอร์

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกศิษย์หลายคนที่อยู่ในต่างจังหวัดต้องปรับตัวและเรียนทางออนไลน์แทน ขณะเดียวกันครูผู้สอนเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งการเรียนออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาคือปรับคอนเทนต์ให้อยู่ในรูปแบบวีดีโอ หรือการ์ตูน   อย่างไรก็ตามระหว่างที่มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ อย่างแรกเลยคือจะต้องไม่ให้เด็กเกิดความเครียด เพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก ๆ ยังชอบที่จะสนุกสนาน เล่นกับเพื่อน ๆ

Read more

ม.ขอนแก่น รวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ ผู้แทนส่วนงานต่างๆ  นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรทั่วหล้า  ณ โถงชั้น

Read more