มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบ 58 ปี

สิริฤกษ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบปีที่ 58   ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ  จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  โดยได้รับเกียรติจาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วิรัช เมธีดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี

Read more

บัณฑิตบริหารธุรกิจหอการค้าไทยจบใหม่ได้งานทำทันที

จากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ทำให้มีตัวเลขยืนยันจากกระทรวงแรงงานระบุบัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญาตรีปีนี้ 2.8 แสนคน อยู่ในสภาวะว่างงาน เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง จนส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่สำคัญนายจ้างมีปริมาณงานลดลง ปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายแห่งปรับรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ซึ่งเป็นสถานการณ์ช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก นางสาวลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย

Read more

มทร.รับ​ ป.ตรี​ บุคคลทั่วไป​ ทุกเพศ​ ทุกวัย​

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา ***ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ***ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ​ สูงกว่า ***ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

Read more

3 หนุ่มบริหารหอการค้าไทย คว้าชัยคลิปวีดีโอเทรดหุ้นยอดเยี่ยมบริษัทมหาชน

    เมื่อเร็วๆนี้บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันเทรดหุ้นจำลองประเทศไทย “HERO Stock U-Challenge 2021” แบบระบบออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่าโควิด – 19 เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาแนะนำวิธีการเล่นหุ้น ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย      นายอัครเดช วัยวัย , นายธนาตย์กิจ ดุษฎีสุรพจน์และนายพอเผ่า

Read more

ม.หอการค้าไทยมอบทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย(UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand) เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สามารถสร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต ล่าสุดได้เปิดรับสมัครทุน UTCC Silver  รอบพิเศษรับตรง ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่

Read more

นศ.บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจหอการค้าไทยเรียนรู้จากข้อผิดพลาด สู่มืออาชีพการทำงาน

เมื่อเร็วๆนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด​(มหาชน) WEDO หน่วยงานสร้างนวัตกรรมภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี ฉีกทุกกฎของ Internship Program พลิกรูปแบบการค้นหา “เด็กที่มีของแห่งอนาคต” ผ่านโครงการ WEDO Young Talent Hell Day 2021 ในรูปแบบกิจกรรม virtual event ที่เป็น WEDO Young Talent Hell Day

Read more

มทร.ธัญบุรี มอบ ดร. ให้ เบิร์ด ธงไชย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ราย ได้แก่​ นายชุมพล เที่ยงธรรมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Read more

มข.ครอง อันดับ 1 ของไทย อันดับ 78 ของโลก SDGs 4 Quality Education จาก THE Impact Rankings 2021

“Times Higher Education” หรือ “THE” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย “THE Impact Rankings 2021” โดยประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,115 แห่ง จาก 94 ประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้ง

Read more

วัยทีนการเงินบริหารธุรกิจหอการค้าไทยกับวิธีเล่นหุ้น

     กระแสเด็กรุ่นใหม่หรือนักศึกษาเพิ่งเรียนจบและทำงานเพียง 2-3 ปี และต้องการเกษียณตัวเองเร็วกว่าปกติจากอดีตสมัยก่อน ทำให้นักศึกษายุคนวัตกรรมหันมาสนใจอย่างมากเรื่องการเล่นหุ้น เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เอื้อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงการซื้อขายหุ้นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยบางส่วนมองว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหุ้นและตลาดทุนค่อนข้างดี รับรู้และตระหนักว่าการออมเงินแบบปกติในธนาคารทั่วไป      นายฉัตรเอก มีชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ชั้นปีที่3  เจ้าของรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง HERO Stock U-Challenge 2021

Read more

คณะท่องเที่ยวฯ DPU ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร

คณะท่องเที่ยวฯ DPU ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร Up Skill นักศึกษา เรียนท่องเที่ยว บวกความรู้ด้านการประชุมและอีเวนต์  เรียนโรงแรมบวกความรู้อาหารและสุขภาพ สร้างทักษะแบบบูรณาการ มั่นใจพร้อมตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปยุค Post-Pandemic สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย โดย BOOKING.COM รายงานข้อมูลนักเดินทางมากกว่า 200,000 คน ใน 28

Read more