ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม’64 ระดับชาติ

การันตรีคุณภาพ! ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

Read more

กสศ.เดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

ห่วงเด็กกำพร้าเพิ่มจากโควิด เดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19  ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ดูแลเด็กเชิงรุก กาย ใจ สังคม และป้องกันหลุดนอกระบบการศึกษา หากพบเห็นเด็กกลุ่มเสี่ยงโทรสายด่วน 1300 หรือ Mobile Application คุ้มครองเด็ก หรือ แอปพลิเคชั่นไลน์ : @savekidscovid19 ตลอด 24 ชม. พร้อมระดมอาสาสมัครดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้โดดเดี่ยว

Read more

บริหารธุรกิจหอการค้าไทยสร้างนักธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ตอบโจทย์ยุค 4.0

ปัจจุบันธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 จบลงหลายฝ่ายมีความเชื่อมั่นธุรกิจค้าปลีกยังเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอน ด้วยปัจจัยที่เกิดจากเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายจากภาครัฐ การขยายตัวของโครงการลงทุนภาครัฐ ฯลฯ อย่างไรก็ตามในวงการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่นี้มีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้น จากคู่แข่งรายใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโตของภาคค้าปลีกไทย รวมถึงคู่แข่งจากร้านค้ารูปแบบออนไลน์ ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจนี้จึงเป็นที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุนหน้าใหม่และหน้าเก่าจำนวนมาก      อาจารย์ โสภิดา วระนิล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เป็นสาขาที่เปิดขึ้นใหม่ ถือเป็นสาขาที่สำคัญตอบสนองต้องการทางด้านตลาดยุคปัจจุบันอย่างมาก

Read more

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบ 58 ปี

สิริฤกษ์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบปีที่ 58   ในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลแม่ไทร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ  จากนั้น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  โดยได้รับเกียรติจาก นายเกริกไกร จีระแพทย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รศ.วิรัช เมธีดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี

Read more

บัณฑิตบริหารธุรกิจหอการค้าไทยจบใหม่ได้งานทำทันที

จากวิกฤตไวรัสโคโรน่าโควิด – 19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน ทำให้มีตัวเลขยืนยันจากกระทรวงแรงงานระบุบัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญาตรีปีนี้ 2.8 แสนคน อยู่ในสภาวะว่างงาน เพราะการจ้างงานในประเทศน้อยลง จนส่งผลให้ตลาดแรงงานไม่สามารถรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ที่สำคัญนายจ้างมีปริมาณงานลดลง ปิดกิจการ ลดขนาดองค์กร ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายแห่งปรับรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ซึ่งเป็นสถานการณ์ช่วงภาวะวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก นางสาวลดาวัลย์ หงษ์สุวรรณ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ม.หอการค้าไทย

Read more

มทร.รับ​ ป.ตรี​ บุคคลทั่วไป​ ทุกเพศ​ ทุกวัย​

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังรับสมัครบุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา ***ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ***ผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา กศน. ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ​ สูงกว่า ***ผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่ามัธยมศึกษา หรือไม่มีวุฒิการศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

Read more

3 หนุ่มบริหารหอการค้าไทย คว้าชัยคลิปวีดีโอเทรดหุ้นยอดเยี่ยมบริษัทมหาชน

    เมื่อเร็วๆนี้บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จัดแข่งขันเทรดหุ้นจำลองประเทศไทย “HERO Stock U-Challenge 2021” แบบระบบออนไลน์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่าโควิด – 19 เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้น นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวดคลิปวีดีโอครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาแนะนำวิธีการเล่นหุ้น ซึ่งโครงการนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย      นายอัครเดช วัยวัย , นายธนาตย์กิจ ดุษฎีสุรพจน์และนายพอเผ่า

Read more

ม.หอการค้าไทยมอบทุนการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย(UTCC School of Business aims to be a leading business school in Thailand) เสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาพบแนวทางในการทำธุรกิจที่ตนเองชื่นชอบและมีความสุข สามารถสร้างกำไรและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในอนาคต ล่าสุดได้เปิดรับสมัครทุน UTCC Silver  รอบพิเศษรับตรง ปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่

Read more

นศ.บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจหอการค้าไทยเรียนรู้จากข้อผิดพลาด สู่มืออาชีพการทำงาน

เมื่อเร็วๆนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด​(มหาชน) WEDO หน่วยงานสร้างนวัตกรรมภายใต้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจี ฉีกทุกกฎของ Internship Program พลิกรูปแบบการค้นหา “เด็กที่มีของแห่งอนาคต” ผ่านโครงการ WEDO Young Talent Hell Day 2021 ในรูปแบบกิจกรรม virtual event ที่เป็น WEDO Young Talent Hell Day

Read more

มทร.ธัญบุรี มอบ ดร. ให้ เบิร์ด ธงไชย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สภา มทร.ธัญบุรี มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ราย ได้แก่​ นายชุมพล เที่ยงธรรมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Read more