อว. พร้อม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”จัด “หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า” ลุยขับเคลื่อนงานด้าน อววน. พัฒนาพื้นที่จังหวัด

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน / ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) มอบนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)” ให้กับผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้ง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันการศึกษา (UBI) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

MRT พาน้องร่วมฟิตสมองพิชิต TCAS ปี 12

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการ “MRT พาน้องพิชิต TCAS” ปีที่ 12 ติวเข้มกับเนื้อหาสุด Exclusive แบบฟรีๆ

Read more

กสศ. จับมือ กทม. ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

กสศ. ร่วมมือกับ กทม. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ” ยกระดับศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 292 ศูนย์ เด็กจำนวน 22,713 คน ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยยากจนทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเด็กหลุดจากระบบกลางคัน และลดอัตราเด็กเล็กไม่ได้ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาเต็ม 100​ เปอร์เซ็นต์ ​เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Read more

ศธ. เดินหน้าเปิดศูนย์ “HCEC” พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ เดินหน้าเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC โรงเรียนต้นแบบแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-เอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล ตั้งเป้าปี ๒๕๖๓ ตั้งศูนย์ในโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค ๑๘๕ ศูนย์ และในวิทยาลัยอาชีวะ ๑๐๐ ศูนย์ภายในปี ๒๕๖๔  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

Read more

กสศ.ดึง 66 เครือข่ายทั่วประเทศ ยกระดับการช่วยเหลือพร้อมสร้างระบบป้องกันเด็กหลุดจากการศึกษา

กสศ.จับมือ 66 เครือข่ายทั่วประเทศ ยกระดับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบกว่า 35,000 คนทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการและศักยภาพของเด็ก พร้อมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และดูแลคุณภาพชีวิตครูนอกระบบอีก 3,700 คน พร้อมสร้างระบบป้องกันเด็กหลุดจากการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจง “แนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา” ปีงบประมาณ

Read more

สร้างสังคมสมานฉันท์ สานฝันเยาวชน บนแหล่งการเรียนรู้

“ความรุนแรงไม่ได้แก้ด้วยอาวุธ แต่แก้ด้วยการศึกษา โดยเฉพาะที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้มาอ่านหนังสือ มาทำกิจกรรมร่วมกัน ก็กลายเป็นเพื่อนกัน สุดท้ายก็เติบโตไปด้วยกันและเกิดความสมานฉันท์ในพื้นที่” กว่า 14 ปีที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ TK Park ขยายเครือข่ายแหล่งเรียนรู้สู่ภาคใต้ตอนล่าง จากจุดเริ่มต้นที่เปิดบริการอุทยานการเรียนรู้ยะลา เครือข่ายภูมิภาคแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 สู่การเปิดบริการอุทยานการเรียนรู้ปัตตานี ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อ 3

Read more

กสศ. จับมือภาคเอกชน เปิดตัวแคมเปญ ‘มื้อนี้พี่เลี้ยง’

กสศ.​ ระดมความร่วมมือบรรเทาภาวะขาดสารอาหารของนักเรียนยากจนพิเศษหลังโควิด-19​ พร้อมเผยถึงระบบติดตามผล iSEE ชี้นักเรียนยากจนพิเศษกว่าแสนคนมีภาวะขาดสารอาหาร แพทย์หวั่นกระทบทั้งพัฒนาการและการเรียนรู้ระยะยาว เดินหน้าประสาน สธ.ตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือยั่งยืน ขณะเดียวกันยังจับมือภาคเอกชนชั้นนำเปิดตัวแคมเปญ“มื้อนี้พี่เลี้ยง” ส่งความช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษให้ทันสถานการณ์ พร้อมสำรวจปัญหาอีกกว่า 500 โรงเรียนที่มีนักเรียนยากจน-ยากจนพิเศษ 100% เพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดต่อไป เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ ภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ

Read more

สพฐ.จับมือ กสศ. แก้ปัญหาความยากจน ลดจำนวนเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

สพฐ.ร่วมมือกับ กสศ. เติมเต็มลดความเหลื่อมล้ำ ขยายกลุ่มเป้าหมายดูแลนักเรียนยากจน ครอบคลุม เด็กพิการ ด้อยโอกาสทุกประเภท ตั้งแต่ระดับอนุบาล– ม.ต้น ทั่วประเทศ ชูบทบาทเขตพื้นที่ช่วยติดตามไม่ให้มีเด็กคนไหนตกหล่น พร้อมลดภาระงานครูด้วยการบูรณาการปฏิทินและระบบสารสนเทศให้ครูเยี่ยมบ้านและคัดกรองความยากจนได้พร้อมกันในระบบเดียว ​เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล  กรุงเทพฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน “CCT

Read more

เด็กนอกระบบการศึกษากว่า 3​ หมื่นราย ทั่วประเทศ​ มีโอกาสเรียนต่อพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพ

กสศ.ดึง 66 ภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพครูและเด็กนอกระบบกว่า 35,140 ราย ทั่วประเทศ ให้เข้าถึงโอกาสการพัฒนา การศึกษา และฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ เริ่มต้นที่ชุมชนโรงหมูคลองเตย แก้ปัญหาที่ฐานราก สร้างหลักประกันทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยง พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย โครงการสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายครูและเด็กนอกระบบการศึกษาในกรุงเทพมหานครบนฐานภาคประชาสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมที่สนับสนุนเด็กนอกระบบฯในกรุงเทพมหานคร ภายในงานยังมีกิจกรรมสันทนาการของกลุ่มเครือข่ายคลองเตยดีจัง คาราวานปันกันเล่น

Read more

กสศ. จับมือ10​ สถาบันผลิตและพัฒนาครู “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่’ 2

กสศ. ลงนามความร่วมมือ10 สถาบันผลิตและพัฒนาครู​ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรัก(ษ์)ถิ่น” ให้เป็นครูยุค 4.0 ที่เป็นทั้งครูและผู้นำชุมชน ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในบริบทสภาพจริง เพื่อให้ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู ตอบโจทย์การสร้างครูนักพัฒนาคืนชุมชน เน้นย้ำมหาวิทยาลัยลงค้นหา คัดกรองเชิงลึกถึงชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เรียนครู เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรม

Read more