กาศ.จับมือ เครือข่ายการศึกษา เร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบ

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ” เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19 เครือข่ายการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบในพื้นที่ พบ  ยากจนฉับพลัน – ย้ายถิ่นจากการตกงาน – เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิผล  ต้นเหตุเด็กไทยเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19 ศ.ดร.สมพงษ์ ห่วง 3 เดือนอันตรายเด็กหลุดนอกระบบ อาจเข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤต  ด้วยมาตรการเร่งด่วน เสนอแนวทางทำ “ห้องเรียนฉุกเฉิน”  Emergency

Read more

มทร.ธัญบุรี ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเทอม ช่วงโควิด

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา รวมทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยจึงมีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ปรับระบบการจ่ายค่าเทอมให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีที่แจ้งความประสงค์ในระบบทะเบียน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกด้วยว่า

Read more

ศธ.สช.ผนึก กสศ. เดินหน้าป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบ

ศธ.สช.ร่วมือกับ กสศ. นำนวัตกรรมคัดกรองเด็กยากจนและด้อยโอกาส ขยายการช่วยเหลือนักเรียนยากจน-พิการ-ด้อยโอกาสสังกัดเอกชนโรงเรียนประเภทสายสามัญ ทั่วประเทศ 3,900 แห่ง หวังเป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือติดตามนักเรียนอย่างทันท่วงที รวมถึงพัฒนาครู และสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพิ่มสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยากจน การวิจัยพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. จับมือภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือ อาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ​ จับมือองค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายลงนามความร่วมมือโครงการ CCF LearnSmart (นวัตกรอาสาขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชน)     มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จับมือ 5 องค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Read more

ศธ.- กสศ. ร่วมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 16 องค์กรคิกออฟ เครือข่าย All for Education

ศธ.- กสศ. ร่วมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 16 องค์กรคิกออฟ เครือข่าย All for Education สร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เร่งรับมือเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบจากวิกฤตโควิด 1.9 ล้านคน เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน แถลงข่าวความร่วมมือ

Read more

“สมาคมเพื่อนชุมชน” แนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษาเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์ สู่อาชีพในฝัน

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอดพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทยใน เปิดโครงการ “สมาคมเพื่อนชุมชนเปิดประตูสู่อนาคต 2021” จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ดึงผู้มีประสบการณ์ตรงเข้าร่วมชี้แนะ หวังเป็นเวทีสร้างอาชีพที่ใช่ และแรงงานที่ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่ ”อีอีซี”  นายมนชัย รักสุจริต  ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน  ได้กล่าวเปิดงาน “เพื่อนชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2021” ว่า ในการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อแนะแนวการศึกษา สู่อาชีพในฝัน โครงการ” เปิดประตูสู่

Read more

ม.หอการค้าไทยจับมือแฟลช เอ็กเพรส สร้างบุคลากรรองรับธุรกิจโลจิสติกส์ยุค 5.0

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีการเจริญเติบโตมาตรฐานเทียบเท่าสากล ทำให้มีนักลงทุนหน้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศมากขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยจัดการ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่กำลังจะเข้าสู่ยุค 5.0   ล่าสุดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ และบริษัท เฟลช เอ็กเพรส จำกัด ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนากาลังคนด้านโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอีคอมเมิร์ซ จึงได้ร่วมมือกันผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้สามารถรองรับธุรกิจโลจิสติกส์ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานของประเทศไทยและระดับสากล       รศ. ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า

Read more

ม.หอการค้าไทยจับมือบิทคับ​ นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสู่ธุรกิจจริง

ครั้งแรก !! ม.หอการค้าไทยจับมือบิทคับ ทดลองนักศึกษานําเสนอไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสู่ธุรกิจจริง     เมื่อเทคโนโลยีผสานกับความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่โอกาสใหม่ทางธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว Bitkub Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สานฝันนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้าสู่ความท้าทายทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่กับเทคโนโลยีที่มาจัดการด้านธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain Technology) และ สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการใช้งานจริง ที่เป็นรากฐานสำคัญในการต่อยอดและประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจต่าง ๆ ของประเทศต่อไปในอนาคต 

Read more

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยม’64 ระดับชาติ

การันตรีคุณภาพ! ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาปริญญาเอกบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ ระดับดีเยี่ยม เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อรวรรณ เชื้อเมืองพาน นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ

Read more

กสศ.เดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

ห่วงเด็กกำพร้าเพิ่มจากโควิด เดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19  ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ดูแลเด็กเชิงรุก กาย ใจ สังคม และป้องกันหลุดนอกระบบการศึกษา หากพบเห็นเด็กกลุ่มเสี่ยงโทรสายด่วน 1300 หรือ Mobile Application คุ้มครองเด็ก หรือ แอปพลิเคชั่นไลน์ : @savekidscovid19 ตลอด 24 ชม. พร้อมระดมอาสาสมัครดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงไม่ให้โดดเดี่ยว

Read more