เอสซีจี จับมือ มหิดล เปิดศูนย์วิจัย “SCG – MUSC Innovation Research Center”เร่งตอบโจทย์ตลาดบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

Read more

สดช. จับมือ สปสช. พัฒนาการใช้ประโยชน์ Big Data หวังต่อยอดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเชื่อมโยงเทคโนโลยีในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทั

Read more

วช. ร่วมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 60 ปี วช. ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์

Read more