รัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ระดับนานาชาติ

เปิดฉากงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคาร ก่อสร้าง และแสงสว่างอัจฉริยะ ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน BCT Expo และ LED Expo Thailand SMARTECH ASEAN 2022 (21 กันยายน 2565) เริ่มแล้ว !! สำหรับงานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาคาร ก่อสร้าง ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Building Construction

Read more

ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กับภารกิจงานวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรรม

13 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีบุคลากรที่สำคัญท่านหนึ่งที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ หนึ่งในทีมแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นผู้ถวายการใส่รากพระทนต์เทียมให้พระองค์ท่าน จนนำมาสู่การพัฒนาเรื่องรากฟันเทียมไทย ซึ่งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำขึ้น รวมทั้งยังนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นการพัฒนา ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย   ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์ กรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวถึงที่มาของการพัฒนารากฟันเทียมไทยว่า ใช้เวลาประมาณ 15 ปี

Read more

ภาครัฐ เอกชน จับมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 ครั้งที่6 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาครัฐ เอกชน ผนึกความร่วมมือ จัดงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำและน้ำเสีย ปักหมุดยกระดับการบริหารจัดการน้ำสู่ความยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำ – วิศวฯ จุฬาฯ– อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน Thai Water Expo 2022 (THW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย

Read more

อินฟอร์มาฯ ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน เดินหน้าจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2022 ปักหมุดดันไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASEW) และ Electric Vehicle Asia (EVA) 2022 มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมที่สุดในภูมิภาค ผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดงาน ชูแนวคิดผสานพลังร่วมกันสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน  นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย

Read more

ดีป้า ร่วมกับ เอ็น.ซี.ซี. และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ดีป้า ร่วมกับ เอ็น.ซี.ซี. และเครือข่ายพันธมิตร จัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 หนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน “ดีป้า” จับมือ “เอ็น.ซี.ซี.” ร่วมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2022 งานแรกแห่งปีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เสริมความรู้เมืองอัจฉริยะ ผู้บริหารเมือง ผู้ร่วมประมูลโครงการ

Read more

สสว. เผยโฉม “1 Click” คลิกเดียวจบ พบโอกาสใหญ่ของ MSME ไทย

สสว. เผยโฉม “1 Click” Join Us The Biggest E Procurement for MSME คลิกเดียวจบ พบโอกาสใหญ่ของ MSME ไทย ในตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มูลค่าไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ปีงบประมาณ 2564 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสูงถึง

Read more

ไทย-เกาหลี จับมือพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรม Metaverse

สุดล้ำนวัตกรรม ! ป.เอก นิเทศหอการค้าไทยร่วมศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมตาเวิร์สเอกชนชั้นนำเกาหลีใต้      ประเทศเกาหลีใต้ประกาศยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม Metaverse เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ล่าสุดนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด หลักสูตรมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์การสื่อสาร การจัดการสื่อ ตราสินค้าองค์กร การตลาดและวิธีวิทยาการวิจัยที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับบริษัท VR WARE จำกัด ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาเทคโนโลยี Metaverse ร่วมกันและวางแผนแนวทางศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อยอดในอนาคต      รองศาสตราจารย์

Read more

สสว. ผนึก 4 หน่วยงาน ยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่ Formulization

สสว. ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน ผลักดัน “MSME Step Up” กว่า 400 ราย ยกระดับมาตรฐานสินค้า หนุนดิจิทัลเทคโนโลยี เชิญชวนช้อปสินค้าผ่านแคมเปญพิเศษ “SME HYBRID FAIR” บนช้อปปี้ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การระบาดของโควิด-19

Read more

NIA เปิดพื้นที่โชว์กึ๋นนวัตกรรมเด็กไทย ในงาน DEMO DAY

NIA ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2022พร้อมเปิดพื้นที่โชว์กึ๋นนวัตกรรมเด็กไทย ในงาน DEMO DAY 5 สิงหาคม 2565 – กรุงเทพฯ / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ประกาศ “สุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีค 2565” ระดับมหาวิทยาลัย จาก 276 ทีมทั่วประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่โชว์กึ๋นนวัตกรรมเด็กไทย

Read more

วศ.อว. จับมือ สมอ. และกรอ. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยกระดับสู่มาตรฐานสากล

​ วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัครเมธี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสาขาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Read more