น.อ.(พิเศษ)​คัมภีร์​ เปิดงานศิลปนิพนธ์

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปนิพนธ์​ โครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการแสดงงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 9 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก(พิเศษ)

Read more

ปธ.คณะปวงชนฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาส.ทอดผ้าป่าฯณ วัดเจ็ดยอด

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส.ทอดผ้าป่าฯหาทุนสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่” ณ วัดเจ็ดยอด คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนทรัพย์ในการสร้างกุฏิกรรมฐาน “ศูนย์ปฏิบัติธรรมและพัฒนาคนดีศรีเชียงใหม่” ทอดถวาย ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-ศาลาสุพจน์(หนองกอก)โดยมีนาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์

Read more

เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ

หอธรรมพระบารมี หอศิลป์ร่วมสมัย เชิญชมนิทรรศการศิลปะครั้งประวัติศาสตร์จาก 29 ศิลปินแห่งชาติ ในนิทรรศการ 29 National Artists 29 Baramee of Art  วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2564 ที่หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา                                                                                นิทรรศการศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติ  จากศิลปินแห่งชาติในสาขาต่างๆ จำนวน

Read more

โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 2

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และ วุฒิสาร พนารี นายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช) องค์กรภาครัฐ

Read more

พุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ

ภาคประชาชนและเอกชนจัดงานเสวนาวิชาการพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติครั้งที่ 3สนับสนุนตั้งกระทรวงพุทธศาสนาและองค์การความร่วมมือพุทธศาสนาโลกเพื่อช่วยดูแลค้ำจุนพระพุทธศาสนา 13 ธันวาคม 2563 ที่ ตึกช้างทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร : พระครูมงคลภาวนานุสิฐ กิตติสาโร พระครูปลัดธีรธนัชณฤทธาเมตตธมโม ภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา มาดามแม่ดร.ต้นบุญวิสาขา และคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์

Read more

ซัสโก้ สนับสนุนงานศิลป์

ซัสโก้ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรม “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” มีผลงานมาร่วมจัดแสดงจำนวน 50 ภาพ นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน กระทรวงวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และ สภาวัฒนธรรมบางขุนเทียน จัดงานนิทรรศการจิตรกรรม

Read more

“มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน” บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “มหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานกิจกรรมตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ

Read more

เชียงใหม่ชวนร่วมบุญใหญ่และเชิญร่วมบวชพระ-เณร ฟรี ณ วัดเจ็ดยอดฯ

ชาวเชียงใหม่เชิญร่วมทำบุญใหญ่ กับโครงการดีๆ อย่าง “โครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่ ๒” เชิญชวนร่วมอุปสมบท พระ-เณร ฟรี!! โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น โดยมีไฮไลท์ของงานคือความยิ่งใหญ่สุดอลังการของขบวนแห่ลูกแก้ว ช้าง ม้า จัดเต็มรูปแบบ ที่มีขบวนแห่ยาวเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เริ่มขบวนแห่ลูกแก้วจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และจากหน้าห้าง MAYA ไปตามถนนวัฒนธรรมสู่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ซึ่งเป็นศูนย์กลางพิธีของงานในครั้งนี้ ในวันที่ ๑๕

Read more

ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ร่วมงาน”มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 10” พร้อมศึกษาดูงานเตรียมต่อยอดเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องการออกแบบ-เดินแบบและเตรียมสนับสนุนสินค้าไทย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด (เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าชื่อ SKYMED) ร่วม “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่

Read more

ไอคอนสยาม ชวนประกวดภาพถ่ายและวิดีโอในงาน “Amazing Thailand Countdown 2021”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Amazing Thailand Countdown 2021” ในหัวข้อ Magic Upon The River สะท้อนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟรักษ์โลกในค่ำคืนส่งท้ายปี ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท เพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ตลอดจนเป็น Global Countdown Destination ของการเฉลิมฉลองค่ำคืนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2

Read more