ศ.ศ.ป. จัดแสดงผลงาน “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” หวังให้มีการ รื้อฟื้น และสืบสาน ก่อนสูญหายไปจากแผ่นดิน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) เห็นคุณค่าต่องานศิลปหัตถกรรมหลายประเภทที่ใกล้สูญหาย เหลือช่างฝีมืออยู่น้อยราย หวั่นสูญหายไปตามกาลเวลา นำผลงานกว่า 300 ชิ้นที่ใกล้สูญหาย มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่มีอายุกว่า 200 ปี ในนิทรรศการ “หัตถกรรมชั้น “ครู” ที่ใกล้สูญหาย” ตลอด 1 เดือนเต็ม หวังให้เป็นพลังผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้ช่างฝีมือรุ่นหลังร่วมรื้อฟื้น สืบสาน รักษาให้ดำรงคงอยู่ และพัฒนาปรับประยุกต์ ไปสู่ประโยชน์แห่งการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้สูญหายจากผืนแผ่นดินไทยไปตามกาลเวลา

Read more

ผู้การคัมภีร์ เหมาภาพเขียนศิลปินทั้ง 10 ท่าน หมดทั้งงาน

คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์  มอบเช็คเงินสด แก่ศิลปินทั้ง 10 ท่าน มูลค่ากว่าสี่ล้านบาท  ณ อาคารวิน วิน ทาวเวอร์  หลังจากเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “ ๑๐ศิลปินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แล้วมีความประทับใจในภาพเขียนรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ของในหลวงรัชกาลที่9 และในหลวงรัชกาลที่

Read more

ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๑

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีร์ญาณนนท์   ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ร่วมพิธีปิดโครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่๑ ณ มหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญโญ) เจ้าคณะใหญ่พนตะวันออก อธิบดีสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธี นาวาอากาศเอก (พิเศษ)

Read more