กสอ. โชว์ความสำเร็จโครงการ The Basecamp ยกระดับผู้ประกอบการไทยสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 53 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 12 กรกฎาคม 2562

Read more