Latest posts

อุปสมบทหมู่ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

หอการค้าไทย-จีน เผยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน

หอการค้าไทย-จีนเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน ไตรมาส 3/2567 จากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง

ภาคประชาชน ค้านขายแอลฯ บนรถไฟและสถานี พร้อมขอตำรวจรถไฟกลับคืน

ภาคประชาชน กระตุกสำนึกคมนาคม พร้อมยื่น 4 ข้อ ค้านขายเหล้า เบียร์ บนรถไฟและสถานี อ้างกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่ลืมสิ้นความเจ็บปวดครอบครัวผู้สูญเสีย แนะเอาเวลาพัฒนาคุณภาพรถไฟ ตรงต่อเวลา ขอตำรวจรถไฟกลับมาดูแลเช่นเดิม  

อุปสมบทหมู่ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ

พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ จำนวนคนดู 39

Read More

หอการค้าไทย-จีน เผยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน

หอการค้าไทย-จีนเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน ไตรมาส 3/2567 จากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนจะเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง จำนวนคนดู 64

Read More

ภาคประชาชน ค้านขายแอลฯ บนรถไฟและสถานี พร้อมขอตำรวจรถไฟกลับคืน

ภาคประชาชน กระตุกสำนึกคมนาคม พร้อมยื่น 4 ข้อ ค้านขายเหล้า เบียร์ บนรถไฟและสถานี อ้างกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว แต่ลืมสิ้นความเจ็บปวดครอบครัวผู้สูญเสีย แนะเอาเวลาพัฒนาคุณภาพรถไฟ ตรงต่อเวลา ขอตำรวจรถไฟกลับมาดูแลเช่นเดิม   จำนวนคนดู 56

Read More

นิด้า’25 ลงพื้นที่เขายายเที่ยง ทำแผนท่องเที่ยว โลว์คาร์บอน

ท่องเที่ยวนิด้ารุ่น 25 เสริมศักยภาพความยั่งยืนชุมชนเขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา จับมือชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดทำแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบโลว์คาร์บอน จำนวนคนดู 345

Read More

คนไทยดื่มหนักขึ้นทุกปี

ถึงแม้ประเทศไทยจะมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพยายามรณรงค์ลดดื่ม หากแต่ยังมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปริมาณการดื่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8.3ลิตร/คน/ปี ซึ่งสูงกว่าองค์กรอนามัยโลกที่ 6.4 ลิตร/ปี จำนวนคนดู 65

Read More

นโยบายกระตุ้นดื่มแอลฯ เศรษฐกิจรุ่ง หรือ ร่วง

จากผลศึกษานโยบายกระตุ้นยอดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน กลับทำเศรษฐกิจทรุด ขณะที่หลายประเทศคุมเข้มเก็บภาษีหนัก-ห้ามโฆษณา-จำกัดการเข้าถึง จำนวนคนดู 67

Read More

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานทอดผ้าป่า

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ จนเด็กสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ จำนวนคนดู 114

Read More

“นิด้า” จัดแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ครั้งที่8

ท่องเที่ยวนิด้าจัดแข่งขันตอบคำถามระดับชาติภาคธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจการบิน ครั้งที่ 8   จำนวนคนดู 149

Read More