“บิ๊กซี” มอบนมยูเอชที ให้กับ โรงเรียนและสถานสงเคราะห์

“บิ๊กซี” ผนึกพันธมิตรนมพร้อมดื่ม ร่วมสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีมอบนมยูเอชที แก่ สถานสงเคราะห์และโรงเรียน 153 แห่ง ภายใต้โครงการ World Milk Day วันดื่มนมโลก @ Big C

Read More

สายสีแดง เปิดเส้นทาง “พี่หนูแดงพาน้องนั่ง”

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “พี่หนูแดงพาน้องนั่งรถไฟฟ้าเปิดโลกกว้าง” ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนที่อาศัยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

Read More

“สายสีแดง” ปลูกป่า

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ครั้งที่ 2” ปลูกฝังให้พนักงาน รฟฟท. ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

“บิ๊กซี” จัดกิจกรรมส่งต่อ “นม” หนุนเด็กไทยแข็งแรง

“บิ๊กซี” ผนึกพันธมิตรนมพร้อมดื่ม ส่งต่อนมยูเอชทีแก่สถานสงเคราะห์และโรงเรียนในต่างจังหวัด ภายใต้โครงการ Big C World Milk Day: CSR

Read More