กสศ.ร่วมกับกรมพินิจฯ และภาคีฯ คืนความยุติธรรมทางการศึกษา

มากกว่า 60% ของเด็กในกระบวนการยุติธรรมเป็นเด็กยากจนและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา กสศ. ผนึกกรมพินิจฯและ 20 เครือข่าย ผลักดัน “โอกาสใหม่การศึกษาเพื่อเปลี่ยนชีวิต คืนคนคุณภาพสู่สังคม” ล่าสุดสถิติเยาวชนกระทำผิดซ้ำลดลงต่อเนื่อง

Read More

บี.กริม แจกทุน นศ.เอกเยอรมัน

บี.กริม แจกรางวัลทุน “Herbert Link” แก่นิสิต/นักศึกษาที่เรียนเอก เยอรมัน พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เยอรมัน

Read More

กสศ. จับมือ พันธมิตรพลิกโฉมการศึกษา

กสศ. ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี และ บริษัท Sea มอบรางวัลแห่งความสำเร็จโครงการ ‘Equity Partnership’s School Network’ เป็นปีที่ 4

Read More

วิกฤตเด็กหลุดนอกระบบการศึกษา

วิกฤตเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษาต่อเนื่อง กสศ. แนะรัฐต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหา พร้อมเพิ่มทางเลือกการศึกษาให้เด็ก

Read More