กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการ มาตรฐานบุคคล

พัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ไทย สู่มาตรฐานโลก กรมวิทยาศาสตร์บริการ ชูพัฒนาทักษะสมรรถนะมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รับรอง-พัฒนาศักยภาพบุคคลกรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล

Read More