“สายสีแดง” จัดโครงการอุปสมบทหมู่

รฟฟท. จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

Read More

“สายสีแดง” ปลูกป่า

รฟฟท. จัดโครงการ CSR “สานสัมพันธ์ ร่วมทำความดี ครั้งที่ 2” ปลูกฝังให้พนักงาน รฟฟท. ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Read More

“ผอ.วศิน” คว้ารางวัลผู้บริหารงานภาครัฐยอดเยี่ยม

วศิน วรรณพฤกษ์ คว้ารางวัลผู้บริหารงานภาครัฐยอดเยี่ยมจากเวที Asia Top Awards 2023 สุดยอดบุคคลและองค์กรในระดับเอเชีย

Read More

“สายสีแดง” รับรางวัล

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จถึง 3 ระดับ

Read More