เด็กรุ่นใหม่ ประทับใจ ม.หอการค้า

สาขาธุรกิจดิจิตอลเเละนวัตกรรม ม.หอการค้าไทย ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่สู่เจ้าของธุรกิจยุค 5G 

โลกธุรกิจปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา การสร้างและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใช้ทุกคนช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เข้ามามีบทบาทเร่งให้การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทำงาน ด้านการใช้ชีวิตและด้านการศึกษา ทำให้เด็กยุคใหม่ต้องเรียนรู้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมยุคคลื่นความถี่ 5G 

น.ส.ลอเรน ริชาร์ดส นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจดิจิทัลเเละนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า “ดิฉันจบจากโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สายสหศิลป์ (ศิลป์ทั่วไป) จังหวัดชลบุรี กอนหน้านี้สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยของทางรัฐบาล แต่เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เด่นเรื่องคณะบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก ที่สำคัญที่บ้านค่อนข้างสนับสนุน รวมถึงรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าก็เรียนที่นี้ ได้รับการพูดถึงมหาวิทยาลัยนี้ในทิศทางที่ดี

เมื่อได้เข้ามาเรียนจริงๆ รู้สึกประทับใจในหลักสูตร ที่มีความทันสมัยเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน อาจารย์ให้ความใส่ใจในการสอนป้อนข้อมูลเนื้อหาตลอดเวลาที่สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ก็ครบครัน อีกทั้งยังมีการแจกโน๊คบุ้คหรือไอแพดเพื่อใช้ในการเรียน ด้านสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยก็ร่มรื่นทำให้เรารู้สึกประทับใจทุกครั้งเมื่อก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย

สำหรับวิชาที่เรียนส่วนมากจะเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ที่เปิดโลกใหม่ให้กับนักศึกษาดีมาก เนื่องจากนักศึกษาหลายคนยังไม่เข้าใจว่านวัตกรรมคืออะไร แต่พอได้เรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริงก็ทำให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นว่านวัตกรรมคืออะไร และต้องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นกว่าเดิม” 

“ปัจจุบันนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญกับธุรกิจค่อนข้างมาก เพราะนวัตกรรมมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก อาทิ การทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมของอาจารย์เดวิดเอง ได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คความพร้อมของ วัวพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ เพื่อค้นหาว่าตัวไหนพร้อมผสมพันธุ์ หรือว่ามีอาการป่วย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเมื่อถึวช่วงผสมพันธุ์พ่อ-แม่พันธุ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้ทุกตัว หากไม่มีนัวตกรรมด้านนี้ ผู้ประกอบการอาจไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

โดยส่วนตัวอยากจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาต่อยอดในการทำธุรกิจเล็ก ๆ ของตัวเอง เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ถ้าทุกอย่างไปได้ด้วยดีก็จะยึดธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจหลักในอนาคต นอกจากนี้ก็อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เพราะเทรนด์ตอนนี้ทุกคนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น

อีกทั้งสุขภาพยังเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ทุกคนสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ ที่ได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อยากจะแนะนำ เพราะมีความเพรียบพร้อมในทุกๆด้าน อบอุ่นเหมือนบ้านของเรา รวมถึงหลักสูตรก็มีความทันสมัยมีเนื้อหาใหม่ๆสอดแทรกอยู่ตลอดเวลา อและก้าวทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”  ลอเรน ริชาร์ดส กล่าวทิ้งท้าย 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *