ม.หอการค้า สานฝัน เปิดบ้านรับ นักเรียนทั่วประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนสายสามัญและสายอาชีพทั่วประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เปิดบ้านที่จริงใจ UTCC OPEN HOUSE 2023” Ignite your passion, Dreams come true ปลุกแรงบันดาลใจของคุณ ด้วยความฝันที่เป็นจริง ร่วมสนับสนุนให้นักเรียนทั่วประเทศไทยทำตามความฝันที่ตนเองชื่นชอบ เดินทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมืออาชีพ 

ภายในการเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศไทยครั้งนี้ นักเรียนและผู้ปกครองยังได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา 8 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ , กลุ่มวิชาสาขาการตลาด , กลุ่มวิชาสาขาการเงินการลงทุน , กลุ่มวิชาสาขาธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม , กลุ่มวิชาสาขาการจัดการ , กลุ่มวิชาสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต , กลุ่มวิชาสาขาการตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ และกลุ่มวิชาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังได้พบปะรุ่นพี่แต่ละสาขา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนภายในห้องเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่มวิชาสาขา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในประเทศไทย ส่งมอบการเรียนการสอนเชิงประยุกต์จากงานวิจัยและประสบการณ์การปฏิบัติจริงระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  เพื่อสร้างผู้นำธุรกิจที่มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจจากงานวิจัยและบริการวิชาการด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *