หมอประกิต โต้ข่าวบิดเบือน เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

หมอประกิตเปิดโปงข่าว กรณีนายอาสา ศาลีคุปต์ กรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ข้อมูลเท็จ บิดเบือนความเป็นจริงเผยแพร่ออกสื่อ

ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตนได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสำนักงานองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEARO ว่า ได้อ่านพบข่าวที่ให้โดย นายอาสา ศาลีคุปต์ แกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบ หรือ ECST เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Malaya Business Insight เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2023 ที่นายอาสาระบุว่า

“นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เป็นผู้ริเริ่มการถก อภิปรายในรัฐสภา เพื่อยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและเปลี่ยนมาเป็นการควบคุมแทน” และจากการตรวจสอบเพิ่มเติม ข่าวเดียวกันยังได้รับการเผยแพร่ใน INQUIRER. net วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 ด้วย

นายแพทย์ประกิตกล่าวต่อไปว่า การให้ข่าวดังกล่าวของนายอาสา ศาลีคุปต์ ที่อ้างถึงตน เป็นเรื่องที่บิดเบือนจากความเป็นจริง เพราะตนไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการถก อภิปรายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในสภาผู้แทนราษฎร และที่สำคัญตนยืนยันมาตลอดที่ขอให้รัฐบาลไทยคงกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า

“การให้ข่าวที่บิดเบือน ไม่เป็นความจริงดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในแวดวงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ถึงจุดยืนของผม ที่คัดค้านการยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของผม

อีกอย่างหนึ่ง นายอาสา ศาลีคุปต์ ซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร การออกมาให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ ที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้น ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง น่าจะมีความผิด ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ข้อ 12 ที่ห้ามสมาชิกและกรรมาธิการ นำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด”

ผมจึงขอเรียกร้องให้นายอาสา แก้ไขความผิดพลาดที่ให้ข่าวในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงที่พาดพิงถึงผม โดยแจ้งต่อสื่อ Malaya Business Insight และ INQUIRER. net และส่งสำเนาที่แจ้งต่อสื่อทั้ง 2 ฉบับมาให้ผมด้วย

ขณะเดียวกัน ผมจะทำหนังสือร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายอาสา ขัดต่อ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 หรือไม่ และมีความผิดหรือไม่ รวมทั้งส่งหนังสือหนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อแจ้งที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทราบและบันทึกในรายงานการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วย

อนึ่ง นายอาสา ศาลีคุปต์ แกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบ เป็นอดีตบอร์ดบริหารของ องค์กรที่ชื่อ INNCO ซึ่งรับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่ ที่ตั้งขึ้นและสนับสนุนทุนโดยบริษัทบุหรี่ ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ในการสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบใหม่ ๆ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า และบริษัทฟิลลิป มอร์ริสประเทศไทย ได้พยายามวิ่งเต้นให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *