เดอะคิวบ์ ร่วมกับ เอสซีจี จัดกิจกรรม ภารกิจรักษ์โลก

คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล (นั่งคนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ เดอะคิวบ์  (The Cube) เปิดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ชื่อตอน ภารกิจรักษ์โลก ร่วมกับ เอสซีจี (SCG)  นำโดย คุณพงศกร สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก Business Stakeholder Engagement – Central Chain ซึ่งกิจกรรมจัดที่โครงการอาคารชุด เดอะคิวบ์ สเตชั่น รามอินทรา 109 (The Cube Station Ramintra 109) โดยเชิญตัวแทนคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ พระสงฆ์จากวัดบางชัน และคณะครูจากโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน สังคม ตามแนวทาง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลดและคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่

ตามแนวทาง Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ SCG Circular Way (แนวทางการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) เพื่อช่วยกันแก้ไข ปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่องค์การสหประชาชาติได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและอย่างยั่งยืน เพราะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ เดอะคิวบ์ ได้มอบถังคัดแยกขยะให้กับวัด โรงเรียน และอาคารชุดฯ ด้วย  เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *