ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 อธิการบดี ย้ำ มหาวิทยาลัยพร้อมเป็น “ตาน้ำแห่งการเรียนรู้” ขอนักศึกษามุ่งมั่น มีวินัย ใฝ่หาความรู้

เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และรำลึกถึงพระคุณครูที่มีต่อศิษย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์…

Read More

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เผย “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน”ลดลง

ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเผยถึง “ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน”ตั้งเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์จากแม่สู่ลูกลดลงให้เหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ ในปี พศ. 2563 และจะต้องลดลงให้เหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ให้ได้ หากประชาชนต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ HIV สามารถติดต่อได้ที่ 1663 ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า…

Read More

“ไทยเบฟ” จับมือ “อมรินทร์” จัดกิจกรรม School Roadshow ปลุกพลังรักการอ่าน ในโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ปี 2

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ผสานความร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนันสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ สานต่อโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัด กิจกรรม School Roadshow…

Read More

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จับมือ สนช. จัดโครงการ Innovation Design Contest 2019 ชวนเด็กมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา โชว์กึ๋นประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

โคเวสโตร ผู้ผลิตวัสดุโพลิเมอร์ชั้นนำระดับโลก จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เปิดตัวโครงการ Covestro Innovation Design Contest 2019 หรือ IDC เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “Fun Lesson”  เพื่อชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า…

Read More

ไอ.ซี.ซี.จัดแสดงแฟชั่นโชว์ “The Forgotten Show 2019 (เดอะ ฟอร์ก็อตเทน โชว์ 2019)” ในงานสหกรุ๊ป แฟร์ ครั้งที่ 23 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟชั่น

นับเป็นความตั้งใจจริงของ บุญเกียรติ  โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  และ สมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้จัดการโครงการ The Forgotten Show (เดอะ ฟอร์ก็อตเทน โชว์)ที่ต้องการจะส่งเสริมและพัฒนาผลงานการออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ ของบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล…

Read More

นิติ ม.หัวเฉียวฯ ร่วมมือระงับข้อพิพาทกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกระบวนการระงับข้อพิพาท  ประกอบด้วย  การศึกษาวิจัย  การจัดทำหลักสูตรให้ความรู้  การจัดโครงการบริการวิชาการ  การฝึกอบรมเทคนิค  รวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) (คนที่ 2…

Read More

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ต่อยอดเจตนารมณ์การอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์น้ำโลก ชูคอนเซ็ปต์ “1” จากหนึ่งคน สู่ความร่วมมือในการสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีสู่สังคม

ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบกับเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง     โดยปีนี้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งโรงงาน โรงเรียน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า และประชาชนทั่วไป เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก 2562 (World Water Day 2019)…

Read More

เฟสท์ จับมือพันธมิตร 9 องค์กร ดำเนิน “โครงการเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ต่อยอดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

20 มิถุนายน 2562: บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในเอสซีจี ผนึกกำลังพันธมิตร 9 องค์กร ร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มอบให้มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด…

Read More

เจาะลึก! “ดร.นภัสนันท์” หัวเรือใหญ่ “ดาราเดลี่” ดันธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ก้าวสู่ปีที่ 8 เผยผลประกอบการยังไปได้สวย

เป็นหญิงเก่งของวงการที่ใครๆ ต่างยกนิ้ว ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด ผู้ผลิตสื่อชั้นนำ ได้เนรมิตค่ำคืนสุดพิเศษเพื่องานประกาศผลรางวัล “daradaily Awards” ครั้งที่ 8 มอบรางวัลแห่งเกียรติยศในหลายสาขาให้แก่บุคลากรวงการบันเทิงที่มีผลงานโดดเด่นตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ…

Read More

ม.รังสิต มหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัว RSU Connect แชทบอทบนแอปพลิเคชั่น LINE เสิร์ฟเกรดก่อนใครเพียงคลิกผ่านมือถือ

                เปิดตัวก่อนใครกับ RSU Connect แชทบอทบนแอปพลิเคชั่น LINE พร้อมให้บริการสอบถามผลการเรียนเทอมล่าสุด ที่นักศึกษาไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ให้วุ่นวาย เพียงแค่ค้นหาไอดี @RSUCONNECT และกดเพิ่มเพื่อน เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว หากใครที่สงสัยว่า RSU Connect มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้ว “แชทบอท” บนแอปพลิเคชั่นไลน์คืออะไรกันแน่ เรามาหาคำตอบกันกับ…

Read More