สดช. เดินหน้าเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน หวังเป็นแหล่งเรียนรู้

สดช. เดินหน้าเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนแห่งใหม่ ในพื้นที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

Read More