ขยายเวลา “น้ำเมา” กระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ อุบัติเหตุ

รัฐบาลเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล อ้างกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่มาตรการจัดการเมาแล้วขับไร้ประสิทธิภาพ

Read More

ปลุกกระแส แอลกอฮอล์ก่อมะเร็ง ต้านรัฐเปิดขายเหล้า-เบียร์ เสรี

ปลุกกระแสขวางรัฐบาลโล้ตามธุรกิจน้ำเมา แก้กฎหมายเพิ่มเวลาขายเหล้าเบียร์ งัดงานวิชาการยันแอลกอฮอล์ก่อมะเร็ง 7 ชนิด ทั่วโลกตื่นรู้ แต่ของไทยอยากจะปล่อยสารก่อมะเร็งให้เสรี เตือนรัฐบาลต้องคำนึงถึงการคุ้มครองประชาชนด้วย

Read More

บุญยืน อัดรัฐ อุ้มแต่น้ำเมา

บุญยืน อัดยับ รัฐบาลมือถือสาก ปากถือศีล อ้างห่วงสุขภาพประชาชน แต่อุ้มธุรกิจน้ำเมาชงขยายเวลาขาย ไม่สนความเจ็บ ตาย พิการ ขู่ปลุกม็อบสู้ ขอกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยึดมั่นจริยธรรม ไม่หันซ้าย-ขวาตามสั่ง

Read More