สสส.เปิดเวที ระดมความคิด แก้ปัญหายาเสพติด

สสส.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนการ “สร้างนิเวศชุมชนสุขภาวะ” เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนรู้เท่าทันปัญหายาเาพติด

Read More

สสส. ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี แนะลดปัจจัยเสี่ยง ยาเสพติด

สสส. สัญจรอาชีวะปัตตานี ยกระดับสู่สถานศึกษาลดปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่) เพิ่มปัจจัยบวก เดินหน้าสร้างองค์ความรู้ หนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักศึกษาอาชีวศึกษา สู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

Read More