SCG จับมือ CPN คว้า LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria รายแรกของเอเชีย

เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution จับมือ เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) พัฒนาศูนย์อาหาร “foodwOrld” ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สู่มาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย ด้วยการออกแบบและปรับปรุงศูนย์อาหารให้คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่และรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดกล่าวว่า “เอสซีจี โดย SCG Green Building Solution คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในอาคารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสินค้า ตลอดจนโซลูชั่นด้านที่ปรึกษาเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากลแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรระดับประเทศและสากลหลายองค์กรให้ร่วมออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน เช่น สตาร์บัคส์ คอฟฟี (ประเทศไทย) และโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยล่าสุดเอสซีจีได้รับโอกาสให้เป็นที่ปรึกษาอาคารเขียว ดูแลการดำเนินการโครงการปรับปรุงศูนย์อาหาร “foodwOrld” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ประหยัดพลังงาน มีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารจัดการการก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานผู้ใช้งานภายในอาคารทุกคน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของเอสซีจีที่สามารถร่วมพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพตามเนื้อหาการประเมินอาคารเขียวของสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ระดับสูงสุดในทุกด้าน จนทำให้ CPN ได้รับการประเมินให้ได้รับรางวัล LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย”

รางวัล LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail – Restaurant/Cafeteria

ทางด้าน นายจิรวัฑฒ์ นิรุธนภาพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CPN ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการเพื่อตอบโจทย์การดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงมีแผนงานที่จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหารบริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดรองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งในศูนย์การค้า โดยตั้งใจออกแบบให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นต้นแบบของการช่วยอนุรักษ์และประหยัดทรัพยากรในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง CPN เล็งเห็นว่า SCG Green Building Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะ LEED Consultant ที่มีบริการครบวงจรและมีสินค้าที่ตอบโจทย์การออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว จึงมั่นใจมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาปรับปรุงพื้นที่เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่ตั้งไว้และขอการรับรอง LEED ระดับ Gold โดยเอสซีจีได้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยความเชี่ยวชาญ จนทำให้ผ่านการรับรองได้ถึงระดับ Platinum ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความสำเร็จครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับมาตรฐานศูนย์อาหาร ของประเทศไทยสู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของทาง CPN และเอสซีจีที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างจริงจัง”

ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก SCG Green Building Solution

ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลก สำหรับหน่วยงานที่สนใจยื่นขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว สามารถติดต่อ SCG Green Building Solution เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายเลข 02-586-5010 หรืออีเมล scggreenbldg@scg.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องมาตรฐานอาคารเขียว และเลือกชมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากเอสซีจี พร้อมตอบโจทย์อาคารเขียวอย่างครบวงจร ได้ที่ http://greenbuilding-material.com

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *