บมจ. เอเชียน ประกาศความสำเร็จงานวิจัย

วันวัฒนชีวาสากล  ตั้งเป้าคนไทยชีวี 100 ปี มีสุข ด้วยนวัตกรรมไทย “วัฒนชีวา” พร้อมรับฟัง ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วงทอลค์ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00  – 16:00 น

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO โดย ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าคณะนักวิจัยฯ  ผู้ดำเนินการวิจัยมังคุดมามากกว่า 40 ปี พร้อมด้วย รศ. ดร. ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญเทโลเมียร์ APCO บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จะแถลงถึงความสำเร็จของผลงานวิจัยล่าสุด ในอันที่จะนำผลวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนคนไทย พร้อมทั้งเชิญชวนให้คนไทยทุกวัย ประกาศ Milestone  ตั้งเป้าคนไทยชีวี 100 ปี มีสุข ด้วยนวัตกรรมไทย “วัฒนชีวา” พบกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์  

พร้อมรับฟัง ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ในช่วงทอลค์  “ สูงวัย สมองใส ใจสำราญ ” หัวข้อ : สูงวัยอย่างมีพลัง  Happy Silver Gen :  “ความสุขของคนวัย 80” โดย คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์  และ หัวข้อ : เคล็ดลับ “อายุร้อยปี สุขภาพดี มีความสุข” โดย ดร. ศุภวุฒิ สายเชื้อ  ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00  – 16:00 น. ณ  บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 30 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *