วอน “นายกฯ” สั่งตรวจสอบ ตู้เกมหลอกเด็ก

เครือข่ายเด็กและเยาวชน สำรวจ 15 ห้างดัง จัดเต็มตู้เกมหลอกเด็ก เสี่ยงผิดกฎหมายการพนันกว่า 3,000 ตู้วางล่อตา สร้างความเข้าใจผิด วอน “นายกฯ” สั่งการตรวจสอบ กำกับให้เป็นไปตามกฎหมาย ล้อมรั้วป้องกันปัญหาเด็กติดการพนันก่อนวัยอันควร

นางสาววศิณี สนแสบ ผู้ประสานงานเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้สำรวจห้างสรรพสินค้า 15 แห่ง พบว่า การติดตั้งมีตู้เกมหลอกเด็กที่อาจผิดพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 กว่า 3,000 ตู้ อาทิ ตู้คีบ ดัน ตักตุ๊กตา พวงกุญแจ หรืออื่น ๆ รวมทั้งตู้กาชาปอง ตู้จำหน่ายกล่องสุ่ม ตู้เกมสะสมแสตมป์เพื่อแลกสินค้า ตู้เกมเสี่ยงโชคอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจัดให้เล่นพนัน

โดยมีการจัดวางในจุดที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น บริเวณสวนสนุก ใกล้โรงภาพยนตร์หรือศูนย์อาหาร ใกล้ทางเข้า-ออก หรือบันไดทางขึ้น-ลง หรือใกล้ห้องสุขา และยังดึงดูดความสนใจด้วยแสง สี เสียง และรางวัล บางแห่งมีการแสดงป้ายข้อความว่า ตู้เหล่านี้เป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือระบุว่าสินค้านี้ไม่ใช่เครื่องมือการพนัน มีไว้เพื่อการขายสินค้าเท่านั้น หรืออื่น ๆ สร้างความเข้าใจผิดให้ผู้ปกครอง และเด็กเยาวชนเข้าใจผิดว่า ตู้ดังกล่าวเป็นตู้เครื่องเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน และได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

นางสาววศิณี กล่าวว่า ดังนั้น เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเด็กเยาวชน กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องและเสนอความเห็น ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบว่าตู้คีบ ดัน ตักตุ๊กตา หรือพวกกุญแจ หรืออื่น ๆ รวมทั้งตู้กาชาปอง ตู้จำหน่ายกล่องสุ่ม ตู้เกมสะสมแสตมป์เพื่อแลกสินค้า  ตู้เกมเสี่ยงโชคอื่น ๆ มีลักษณะเป็นการจัดให้เล่นพนันหรือไม่ 2. เครือข่ายองค์กรเยาวชนทั้ง 4 องค์กร ไม่ได้มีเจตนาจะคัดค้านการมีตู้ดังกล่าว

เพียงแต่ขอให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายที่ถูกต้อง ยืนหยัดในหลักการปกป้องเด็ก เยาวชนจากการพนันทุกรูปแบบก่อนวัยอันควร โดยกำหนดให้ตู้เหล่านี้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่อนุญาตให้เด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าในบริเวณดังกล่าว รวมถึงการมีป้ายประกาศที่สร้างความเข้าใจชัดเจนว่า เป็นตู้เล่นพนันที่ได้รับอนุญาตกฎหมาย

3.ขอให้กระทรวงมหาดไทยยึดหลักจริยศาสตร์การปกครอง ด้วยความตระหนักว่าการพนันทุกชนิดล้วนก่อให้เกิดผลกระทบได้ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และสุขภาพ ซึ่งวัยเด็กและเยาวชนยังไม่มีวุฒิภาวะที่เพียงพอที่จะรู้เท่าทันโทษภัยของการพนัน จึงต้องปกป้องเด็กเยาวชน และครอบครัวทุกวิถีทาง โดยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ ซึ่งเครือข่ายฯ พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็ก เยาวชนในทุกๆ วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *