ม.หอการค้าเสริมแกร่ง นศ.ปูพื้นสร้างรายได้ระหว่างเรียน

คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จับมือเอกชนชั้นนำประเทศปูพื้นฐานสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา “Never Dies Style Advisor” บรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจริงจากเมืองไทยประกันชีวิต เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้คู่ขนานระหว่างเรียน มีอาชีพหลักและอาชีพรองในระหว่างเรียน ช่วยเพิ่มทักษะการเตรียมความพร้อมการทำงานก่อนออกนอกรั้วมหาวิทยาลัย

ได้สร้างเครือข่ายเพิ่มโอกาสการทำงานในอนาคต ตลอดจนได้ทำทดลองการทำงานอาชีพในอนาคตของตัวเอง เรียนรู้เทคนิคการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์จากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่สำคัญได้ประโยชน์ในการเข้าร่วมสัมผัสกับสังคมคนทำงานก่อนเรียนจบจากมหาวิทยาลัย

กลุ่มวิชาการเงินการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการลงทุน เจาะลึกถึงการวางแผนทางการเงินขององค์กรหรือภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืน และเจาะลึกเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆ การจัดสรรเงินทุนในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานของสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในสายอาชีพการเงินการลงทุนนี้ และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการลงทุนแบบจำลองต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *