รมช.คมนาคม ลง พท.รฟฟท. มอบนโยบาย เดินหน้า Quick Win

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการดำเนินงาน ตามภารกิจของ รฟฟท. เดินหน้านโยบาย Quick Win สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ

Read More

“สายสีแดง” จัดโครงการอุปสมบทหมู่

รฟฟท. จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

Read More