กิจกรรมเพื่อสังคม ณ เกาะราชาใหญ่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมกับชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จว.ภูเก็ต – จว.พังงา จัดกิจกรรมปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือ และร่วมกันเก็บขยะชายหาด ณ เกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต
การจัดกิจกรรมดังกล่าวป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย พลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และพลเรือตรี พงษ์มิตร ณรงค์กูล เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลของเรือ ต.111 ที่ลาดตระเวนอยู่ในทะเล ได้แวะจอดเรือที่เกาะราชาใหญ่ และจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *